ochrona praw konsumenta

Czy obejmuje nas gwarancja

Czy obejmuje nas gwarancja

Prawie każdego dnia dokonujemy zakupów. Przeznaczamy na nie mniejsze lub większe pieniądze, które w razie niezgodności towaru z opisem chcieli byśmy odzyskać. Jeśli jeszcze na…